Zwolnienie z podatku u źródła od dywidendy a należyta staranność

Categories Bez kategorii

Wypłata należności na rzecz podmiotów zagranicznych z wybranych tytułów (np. należności licencyjne, prawa autorskie, odsetki, dywidendy)…