UK: Biali wyprowadzają się gdy obok wprowadzają się mniejszości etniczne

Categories Bez kategorii

W niektórych dzielnicach dużych miast odsetek Białych spadł o połowę w ciągu 10 lat. Badanie profesora Teda Cantle’a wykazało, że niektórzy Biali uważają, że miejsce, w którym żyją, „nie jest już dla nich”.