Tarcza 4.0 narusza prawa pracownika.

Categories Bez kategorii

Tarcza 4.0 wprowadziła wiele kontrowersyjnych rozwiązań. Przymusowy urlop, ograniczenie wysokości odpraw, umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji czy niestosowanie postanowień układów zbiorowych pracy to tylko niektóre z nich. Związkowa „Solidarność” jednak nie ma uwag.