Przychód z najmu: decydują zapisy umowy

Categories Bez kategorii

Gdy zgodnie z zawartą umową najmu usługi mają być rozliczane w przyjętych okresach rozliczeniowych (np. miesięcznych), to na potrzeby…