Podział majątku likwidowanej spółki jawnej z podatkiem dochodowym

Categories Bez kategorii

Wspólnik spółki jawnej, który w związku z jej likwidacją i podziałem majątku, otrzymał od drugiego wspólnika spłatę pieniężną celem…