Obowiązek podatkowy w VAT: Protokół odbioru robót budowlanych

Categories Bez kategorii

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 2 maja 2019 r., C-224/18 wskazał, że pod pewnymi warunkami data podpisania…