Nie lubimy zmieniać obsługi księgowej. A co, jeśli jest to konieczne?

Categories Bez kategorii

Niestabilność przepisów to jedna z najpoważniejszych barier w działalności polskich mikroprzedsiębiorstw. Nie jest zatem zaskoczeniem, że…