Nagrania rozmów pomorskiego barona PiS Przemysława Marchlewicza

Categories Bez kategorii

„Polskimi służbami specjalnymi rządzi ciężko chory alkoholik Kamiński i pedał Wąsik”.
W pierwszym z fragmentów rozmowy sopocki baron PiS komentuje problemy alkoholowe i orientacji seksualnej szefów służb ułaskawionych przez Andrzeja Dudę. Twierdzi też, że senator Stanisław Kogut z PiS to gangster.