Klub Wolność wygrał sprawę w sądzie i wznawia działalność

Categories Bez kategorii

Klub Wolność nie działał niezgodnie z prawem, a jego działalność nie stwarzała zagrożenia dla życia i zdrowia – tak orzekł sąd, oddalając zarzuty z art. 165 KK. Decyzję powiatowego sanepidu o zamknięciu lokalu uchylił też Inspektor Wojewódzki, kierując sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi…