Firmowy samochód osobowy z VAT marżą?

Categories Bez kategorii

Towary używane nabyte w celu dalszej odsprzedaży od osób nieprowadzących działalności gospodarczej, tj. nie będących czynnymi podatnikami…