Eksport (wywóz) towarów nie zawsze uprawnia do 0% stawki VAT

Categories Bez kategorii

W przypadku, gdy towar jest konsumowany poza granicami, w Polsce co do zasady korzysta z preferencyjnego opodatkowania 0% stawką VAT. Rozwiązanie…