Czy Jaś Kapela może pójść do więzienia za ukrywanie gwałcicieli?

Categories Bez kategorii

Jaś Kapela jasno w stwierdza, że osobiście zna gwałcicieli, ale nie zamierza zgłaszać ich na policję. Tymczasem 304 § 1 k.p.k: „Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję”